Harmonieleer

Harmonie ontstaat in het verzoenen van tegenstellingen, van het hoge en het lage, de visie en de praktijk.

Oorspronkelijk was harmonie een timmermansterm, die het samenvoegen van ongelijke delen tot een sterk en samenhangend geheel aanduidde. In overdrachtelijke zin is het een verbinding van allerlei tegenstellingen gaan betekenen, met name in de muziek. Daar is harmonie de kunst die uit hoog en laag, hard en zacht, snel en langzaam een welluidend geheel maakt.

Wat voor muziek geldt, geldt ook voor het leven: wij zijn dagelijks in de weer met het afstemmen van tegenstellingen en het zoeken van harmonie. Daarvoor heb je ideeën nodig, want wat harmonieën zijn in de muziek, zijn ideeën voor het denken. Een idee is een harmonische ordening van wat aanvankelijk gefragmenteerd en tegenstrijdig lijkt.

Muziek is een metafoor voor het bestaan.