Wat is een idee

Een volwaardig idee is een inzicht in een kwestie op vier niveaus:
    - de indrukken, het gegevene
    - de persoon
    - de verschillende perspectieven
    - de centrale visie.

Een idee is te beschouwen als een redenering met de structuur van het 'kralenspel', dat tien ‘plaatsen van argumentatie’ bevat.

Wat wij in het dagelijks taalgebruik ideeën noemen zijn meestal slechts flarden van een idee: losse gedachten zonder context, antwoorden zonder vraag, abstracte begrippen zonder verhaal of gevoel, beweringen zonder afweging van alternatieven. Van een werkelijk idee is pas sprake als het kan worden weergegeven in de vorm van een kralenspel.

Een idee is bovendien een verhaal dat niet alleen het hoofd aanspreekt, maar ook het hart. Voor uitgewerkte voorbeelden van ideeën zie Spelen met ideeën of Socrates, maak muziek!