Maak zelf een spel

De beste manier om een thema te doordenken en een idee te ontwikkelen is zelf een spel maken. Het is een speels en effectief middel om een discussie op te roepen, in een organisatie, een klas of waar ook. Wij kunnen u begeleiden bij ontwerp en toepassing.

De structuur is simpel. Geef het thema een titel, beschrijf het kort.

Formuleer drie vragen die de kern van het thema raken. Zij zijn de drie hoofdlijnen van het onderzoek.

Geef op elk van de vragen drie mogelijke antwoorden. Zij dagen je uit verschillende scenario’s voor te stellen.

Bepaal voor elk van de vragen welke monsters er dreigen, welke goden je zou kunnen aanroepen, welke offers de held moet brengen.

Bedenk wat het orakel zou kunnen of moeten zeggen.

Uw spel kan worden opgenomen in het Orakel, mits goedgekeurd door de wachters. Stuur het ter beoordeling aan .