Voorbeelden van een opzet voor visieontwikkeling

Mogelijke thema’s

• decentralisatie van rijksgelden binnen het sociaal domein (3D’s)

• bezuiniging en optimalisatie

• eigen kracht / participatie

• ruimtelijke ordening: daling grondexploitatie opbrengsten; afboeken van objecten

• nieuwe rol van de overheid /moderne overheid zijn

In een voorgesprek voorafgaand aan de zitting bakenen we een thema in overleg goed af.

 

Verschillende opzetten

Diner Pensant

Een sessie van 2 dagdelen (14.00 -21.30) met de bestuurlijke en ambtelijke top van de gemeente (maximaal 14 mensen) op een mooie locatie binnen de gemeentegrenzen.

Voorafgaand is met 2-3 van de deelnemers een themaverkenning gedaan als basis voor het gesprek van de middag en de avond.

Na het diner pensant ontvangt u een weerslag van de essenties van de bijeenkomst; bruikbaar voor volgende verdiepingen en acties.

Voordenk sessies

Een drietal sessies binnen korte tijd. De top van de gemeentelijke organisatie neemt de tijd om een aantal van de komende veranderingen grondig te doorleven. Door gezamenlijk zelfonderzoek en het gedegen doorpraten vinden de bestuurders en ambtenaren richting en houvast voor de komende veranderingen. 3 dagdelen bij voorkeur binnen 6 weken.

Voorafgaand is met 2-3 van de deelnemers een thema verkenning gedaan die de basis vormt voor het gesprek de middag en de avond.

Na afloop van de sessies ontvangt u een document met de belangrijkste feiten, krachtenvelden en beelden met de betrekking tot de besproken vragen, bruikbaar voor verdere verdieping en acties.

Gemeentelijke co-creatie Sociaal Domein

De gemeentelijke top van het sociaal domein en haar belangrijkste partners in de uitvoering hebben een socratische, zelf-onderzoekende sessie als start van het gezamenlijke gesprek over de decentralisaties. 3 dagdelen.