Skipr

‘[De auteur] koppelt de lagen in een gesprek: conversatie, discussie, dialoog en verbeelding, aan de vier stemmen in een koor: bas, tenor, alt en sopraan, en aan de grondtrappen in de klassieke harmonieleer: grondtoon, terts, kwint en octaaf.’ (Skipr)