Voorbereiding

Voorbereiding

Een gesprek voeren op de manier van ‘De Achterkant van het Gelijk’ vereist dat je van tevoren een aantal thema’s of hoofdvragen selecteert, die je met behulp van casuïstiek uitsplitst naar subvragen.

Deze vragen formuleer je bij voorkeur zo dat er korte antwoorden op mogelijk zijn, dat wil zeggen als gesloten of halfgesloten vragen (alleen ja of nee of een kort antwoord). Bovendien orden je van tevoren de opbouw van je vragen zodanig dat zij een punt op de spits drijven, een dilemma zichtbaar maken of een grens benaderen. Dit veronderstelt dat je voorafgaand aan het gesprek een gedetailleerd gespreksontwerp ontwikkelt, wat een tijdrovende bezigheid is die heel wat kennis van het gespreksthema vereist.

Zie verder onder Stappenplan.