Welkom bij
Eidoskoop,

het bureau van Jos Kessels, filosoof en schrijver

Ik leid socratische gesprekken, geef voordrachten over filosofie en begeleid leiders van socratische gesprekken, zogenaamde ideeënkijkers. Daarnaast geef ik les aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht en concertlezingen over mijn boek “Het welgetemperde gemoed”, samen met pianist Marcel Worms.

 

EIDOS (Grieks), idee, vorm, gestalte; ook wezen, kern,
zijnsaard; denkbeeld met een diepere werkelijkheid dan die der verschijnselen.

SKOOP (Grieks), van skopeo, ergens naar kijken, in het oog vatten,
beschouwen; ook uitkijken naar, zoeken.

Media Image
Het welgetemperde gemoed

Kun je Das Wohltemperierte Klavier van Bach zien als een verzameling essays, zoals die van Montaigne? Als woordeloze bespiegelingen over de tempering van het gemoed?

Lees verder

Media Image
Socrates maak muziek!

Voor Socrates staat muziek gelijk aan het zoeken naar harmonie. Harmonie ontstaat in het verzoenen van tegenstellingen, van het hoge en het lage, het heilige en het profane.

Lees verder

Media Image
Spelen met ideeën

Spelen met ideeën is geheel gewijd aan de methodiek van het kralenspel. Dat is een methode om systematisch en in dialoog tot de kern van een vraagstuk te komen, een visie te ontwikkelen en deze op een beeldende manier onder woorden te brengen.

Lees verder