eningen, columns

De meeste mensen hebben, gek genoeg, geen idee wat een gesprek is, ofschoon ze voortdurend aan het praten zijn. Ook wat de tv ons voorschotelt heeft vaak weinig met een gesprek te maken. In de hier opgenomen columns bekijk ik de actualiteit vanuit het perspectief van Het Gesprek.

Het zijn korte stukjes, die elk een aspect van de kunst ervan belichten. Er is in onze tijd steeds dringender behoefte aan de kunst van het gesprek. Naarmate de fragmentatie en polarisatie toenemen in de samenleving, worden gesprekken belangrijker, als middel om verbinding tot stand te brengen – tussen personen en instanties, de politiek en de burger, verschillende bevolkingsgroepen, enzovoort.

Stervensgymnastiek Tranendal Berusting
Zwijgen Het vijfde Tijd
Niets doen Betekenis Oefenen
De contente mens Orakel Geschiedenis
Bijna echt De moed tot waarheid Verkiezingstijd
De theoreticus De tikkende tijdbom De grappenmaker
De gewichtigdoener De bedachtzame De manipulator
De geest van anarchie Ruzie Tv-debatten
Vertragen Anders dan je denkt Voorouders
Ontwerpgesprek Lege begrippen Je rugzak legen
Een goede vraag Viruswaarheid Het publieke gesprek
Het gesprek in mezelf Een goed verhaal Vogeltjes kijken

Gearchiveerde items