Achterkant van het Gelijk

‘We hebben ze allemaal. Opvattingen over wat deugt en wat niet deugt, wat mag en niet mag en wat moet. Kortom ethiek. De Achterkant van het Gelijk is een speurtocht naar de grenzen van die ethiek.
Hoe consequent zijn we met onze principes? Passen deze normen en waarden nog wel op de waarheid van vandaag?’

Zo luidde steevast de inleiding van de Achterkant van het Gelijk-uitzending.
Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw voerde Marcel van Dam deze veel bekeken gesprekken op de televisie.
Daarin ondervroeg hij ‘op socratische wijze’ vertegenwoordigers uit allerlei beroepen over morele dilemma’s in hun vak. Door zijn vasthoudende manier van vragen dwong hij hen openheid te geven over wat ze zouden doen op lastige, cruciale momenten.
Enkele jaren geleden deed Alexander Pechtold het hem na.


Methodiek: de sorites

Voorbereiding

Regels van het spel

Stappenplan: ontwikkeling van een vraagsequentie

Thema’s: