Project Description

HET IS HIER NIET HET LAND VAN OOIT

Bestuurlijke dialogen over natuurbeheer

In de herfst van 2005 organiseerde het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vier bestuurlijke dialogen over het thema ‘samenwerking in het kader van de nieuwe natuurbeschermingswet’. Deelnemers waren burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, ambtenaren, allemaal deskundigen die direct of indirect betrokken waren bij natuurbescherming. Doel was op een grondige manier van gedachten te wisselen over interbestuurlijke samenwerking bij natuurbescherming en de uitvoering van de Natuurbeschermingswet.

Dit boekje geeft een indruk van wat er in die gesprekken aan de orde kwam. Het bevat vier ‘ambtelijke vertellingen’, kleine, actuele versies van wat je ook in een klassieke tragedie of een koningsdrama van Shakespeare te zien krijgt. Ook die verhalen gaan altijd over een hoofdpersoon die in een ontwikkeling van gebeurtenissen terechtkomt waaruit een dilemma, conflict of crisis ontstaat. De gesprekken waren er op gericht in het verhaal van de voorbeeldgever de catharsis te zoeken, het ‘zuiverende’ inzicht in hoe te handelen, hoe natuurbeschermingsbeleid handen en voeten te geven in de praktijk.


MEER INFORMATIE

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2006
Het boekje is hier in zijn geheel te downloaden.

Project Details