Project Description

HET WELGETEMPERDE GEMOED

Kun je Das Wohltemperierte Klavier van Bach zien als een verzameling essays, zoals die van Montaigne? Als woordeloze bespiegelingen over de tempering van het gemoed?

Die gedachte vormt het uitgangspunt van dit boek. Aan de hand van Bachs preludes en fuga’s reflecteert Jos Kessels op zijn eigen leven. Hij herkent de kleuren en wendingen, harmonieën en disharmonieën terug in zijn persoonlijke zoektocht. Daarbij raakt hij aan universele thema’s, zoals de beperkingen van het menselijk denken en de verschillende lagen in de ervaring.

Kessels laat zien hoe de klassieke filosofie hem heeft gevormd tot wie hij is geworden: een denker die een doener is. Hij beschrijft hoe hij de ideeënleer in praktijk leerde brengen, ernaar streefde als het ware zelf muziek te worden, het eigen gemoed en dat van anderen te temperen, zoals Bach het klavier laat klinken. Dat ideaal is echter nooit volledig te realiseren: muziek kan slechts een spiegel zijn.

Met Het welgetemperde gemoed schreef Jos Kessels een boek dat de lezer over de eigen stemmingen doet nadenken. Daarmee krijgt dit ogenschijnlijk particuliere project een universele zeggingskracht.


MEER INFORMATIE

Boom Uitgevers, 2019
Inkijkexemplaar

RECENSIES

Recensie Ger Groot, De Reactor: Moedig
Suzanne Weusten, De Volkskrant: Intrigerend
Trouw: Zeldzame intellectuele bravoure
De Pianist: Vol samenhang en welluidendheid

BESTELLEN

Boom Filosofie 

Project Details