Project Description

Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf
Boom Uitgevers, 1997

Dit boek beschrijft aan de hand van uitvoerige voorbeelden de theorie en praktijk van het socratische gesprek. Het gaat in op het belang van dialogen voor leerprocessen in organisaties, bespreekt de hardnekkigheid van tweeordeproblemen, legt de achtergrond en methodiek van het socratisch gesprek uit en gaat in op de verschillende opvattingen van kennis die ten grondslag liggen aan verschillende leerpraktijken.

Socrates op de markt laat aan de hand van een groot aantal realistische gesprekken zien, hoe de socratische methode concreet kan worden toegepast op actuele vraagstukken in bedrijven en organisaties. Het boek introduceert het zandlopermodel als dialectisch instrument.

Het boek is vertaald in het Duits onder de titel Die Macht der Argumente. Zie ook de Engelse bespreking Socrates joins the board.


MEER INFORMATIE

Inhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1 Socratisch gesprek en leren in organisaties
Hoofdstuk 2 Ontslagbeleid in een onderneming

Hoofdstuk 6 Socrates’ opvatting van kennis

RECENSIES

Edgar Karssing

BESTELLEN

Boom Filosofie 

Project Details