ilosofie

Filosofie, de liefde voor de wijsheid, begint met verwondering.
Die leidt tot onderzoek, lezen, gesprekken voeren met anderen, en in mijn geval ook tot boeken schrijven.

Veel van mijn verwonderingen heb ik uitgewerkt in boeken.
Op deze plaats vind je enkele actuele kwesties die mij verbazen.