Project Description

Scholing van de geest

Wat ik leerde van Socrates

Dit boek geeft een hedendaags beeld van de scholing van de geest zoals Socrates en Plato die beoefenden. Kern daarvan is het voeren van gesprekken en het ontwikkelen van dragende ideeën. Het boek beschrijft de zeven disciplines om de geest te scholen, die voor Socrates en Plato het hart van dialectiek vormden. Het is bedoeld voor iedereen die van taal en gesprekken zijn dagelijks werk heeft gemaakt.

Het boek vormt de basis van de leergang Socratische vaardigheden voor professionals die door bureau Radius wordt gegeven.

Het is vertaald in het Duits onder de titel Das Sokrates-Prinzip.

De Volkskrant: ‘een rijk boek’, ‘een bijzondere scholing in leiderschap en visieontwikkeling’. 

Lees de recensie van de Volkskrant.


MEER INFORMATIE

Boom Uitgevers, 2014
Inkijkexemplaar

BESTELLEN

Boom Filosofie 

Project Details