Project Description

Spelen met ideeën – De kunst van het filosofische gesprek

Spelen met ideeën is geheel gewijd aan de methodiek van het kralenspel. Dat is een methode om systematisch en in dialoog tot de kern van een vraagstuk te komen, een visie te ontwikkelen en deze op een beeldende manier onder woorden te brengen.

De methode is ontleend aan de ideeënleer van Plato en de gesprekken van Socrates. Zij stelt deelnemers in staat kernachtig hun centrale gedachten op vier niveaus te formuleren: de feiten, de persoon, de denkpolen en de uiteindelijke idee. Aan de hand van concrete voorbeelden beschrijft het boek de methodische opbouw van het onderzoek naar ideeën en visies.

Het boek vormt de basis van de leergang Visieontwikkeling in organisaties, aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.


MEER INFORMATIE

Boom Uitgevers, 2012
Inkijkexemplaar
Kralenspel werkblad

RECENSIES

Recensie Tijdschrift voor Filosofie.

BESTELLEN

Boom Filosofie 

Project Details