Project Description

TOWARDS A SCIENCE OF IDEAS

An inquiry into the emergence, evolution and expansion of ideas and their translation into action

Dit boek, onder redactie van Guido Enthoven, Seweryn Rudnicki en Rico Sneller, bevat 17 opstellen van een internationale groep auteurs over vragen als: Wat zijn ideeën? Hoe komen ze op? Hoe bestaan ze, hoe ontwikkelen ze zich, hoe vertaal je ze in actie? En hoe kan er een wetenschap van ideeën tot stand komen? De redacteuren opereren alle drie op het grensvlak van academisch onderzoek en praktisch maatschappelijk werk.

Mijn bijdrage aan het boek vormt het laatste hoofdstuk: Plato’s hunt for an idea: Socratic dialogue and idea-formation.
Aan de hand van een concreet voorbeeld van ideeontwikkeling in een gesprek bespreek ik een specifieke vorm van socratische dialoog, de eidoskoop, en de filosofische uitgangspunten ervan.

De tekst van het inkijkexemplaar bevat de inleiding, een overzicht van het boek, mijn artikel en de conclusies van het boek.


MEER INFORMATIE

Vernon Press, Series in Philosophy, 2022
Inkijkexemplaar

EDITED BY

Guido Enthoven (Institute for Social Innovation, Netherlands), Seweryn Rudnicki (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland), Rico Sneller (Jungian Institute & Mandeville Academy, Netherlands)

BESTELLEN

Vernon Press

Project Details