efeningen kralenspel

Hier vind je een aantal kralenspeloefeningen, een selectie uit het materiaal dat publiekelijk toegankelijk is en in verschillende spelkringen wordt gebruikt. De basisoefening – het onderzoek van een kwestie aan de hand van de vier oorzaken, de drie centra van motivatie, de twee polen van het denken en het ene centrale Idee – laat ik hier achterwege. Een inleiding daarin, tevens handleiding bij het spel, is te vinden in mijn boek Spelen met ideeën (Boom 2012). Zie voor de ISVW-leergang in deze vorm van werken Visieontwikkeling in organisaties.