Suzanne Weusten

“Het welgetemperde gemoed is een intrigerend boek. Als lezer ontkom je er niet aan jezelf vragen te stellen. Wat raakt mij hier, waarom? Waar doet deze muziek mij aan denken?”