Featured Image

De jacht op een idee

De jacht op een idee Visie, strategie, filosofie In De jacht op een idee laat ik twee manieren zien om reflectie in organisaties tot stand te brengen, de socratische dialoog en het kralenspel. Het zijn de twee belangrijkste methodes in de praktijk van Eidoskoop. Zowel de praktische toepassing als de filosofische achtergrond komen uitvoerig aan […]
Read More
Featured Image

Free space – Field guide to conversations

Free space – Field guide to conversations In the middle of high speed communication, effortless connections and ultra-short meetings, we notice that we cannot do without conversations. Free Space – Field guide to conversations makes a wealth of inspiring and practical guides available to anybody who wants to start and conduct conversations which are rich […]
Read More
Featured Image

Vrije ruimte praktijkboek. Filosoferen in organisaties

Vrije ruimte praktijkboek Filosoferen in organisaties In deze tijd van snelle communicatie hebben professionals grote behoefte aan gesprekken die ruimte geven voor verdieping. Het ‘Vrije Ruimte Praktijkboek’, een vervolg op het succesvolle Vrije ruimte, biedt een schat aan werkvormen om zulke gesprekken in een zakelijke omgeving tot stand te brengen. Managementteams, bestuursleden, afdelingsteams of groepen […]
Read More
Featured Image

Het is hier niet het land van Ooit

HET IS HIER NIET HET LAND VAN OOIT Bestuurlijke dialogen over natuurbeheer In de herfst van 2005 organiseerde het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vier bestuurlijke dialogen over het thema ‘samenwerking in het kader van de nieuwe natuurbeschermingswet’. Deelnemers waren burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, ambtenaren, allemaal deskundigen die direct of indirect betrokken waren bij […]
Read More
Featured Image

Het poëtisch argument

Het poëtisch argument Socratische gesprekken over het goede leven Denken begint met geraaktheid: woorden of beelden die je iets doen, die het hart treffen. Dat uitgangspunt vinden we al bij Socrates, die 25 eeuwen geleden zijn beroemde filosofische gesprekken voerde op de markt van Athene. Het poëtisch argument is gewijd aan de rol van geraaktheid […]
Read More
Featured Image

Free space – Philosophy in organisations

Free space – Philosophy in organisations Are we doing things right? What were we really after to begin with? What is the essence of our aspirations? What sort of courage or fortitude do we need to do justice to that core? In organisations the role played by questions like these is steadily becoming more important. […]
Read More
Featured Image

Vrije ruimte, filosoferen in organisaties

Vrije ruimte, filosoferen in organisaties Dit boek geeft een hedendaags beeld van de disciplines die zijn voortgekomen uit de gesprekken van Socrates, de zogenaamde vrije kunsten, met name de drie taalvakken dialectica, retorica en grammatica. Het gaat uitvoerig in op de voorwaarden voor reflectie, zoals het scheppen van ‘vrije ruimte’ – de oorspronkelijke betekenis van […]
Read More
Featured Image

Linking practice and theory

Linking practice and theory The pedagogy of realistic teacher education This book (2001) is the result of the joint research of a group of educationalist of Utrecht University, around Fred Korthagen. It focuses on the concept of ‘realistic teacher education’ and is set up as a journey back and forth between practice and theory. The […]
Read More
Featured Image

Die Macht der Argumente

Die Macht der Argumente Die sokratische Methode der Gesprächsführung in der Unternehmenspraxis Dialoge führen, Argumente abwägen, Sichtweisen prüfen: Gerade in der heutigen Zeit werden Menschen gebraucht, die grundlegende Fragen zur Sprache bringen und in einem Gespräch analysieren können. Das Buch beschreibt, wie sich die klassische sokratische Methode auf aktuelle Fragestellungen in Unternehmen und Organisationen anwenden […]
Read More
Featured Image

Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf

Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf Boom Uitgevers, 1997 Dit boek beschrijft aan de hand van uitvoerige voorbeelden de theorie en praktijk van het socratische gesprek. Het gaat in op het belang van dialogen voor leerprocessen in organisaties, bespreekt de hardnekkigheid van tweeordeproblemen, legt de achtergrond en methodiek van het socratisch gesprek uit en […]
Read More

End of content

No more pages to load