rakels

Een groot deel van onze kennis heeft de status van orakels, zij is onbewust, stilzwijgend, deel van ervaringen, houdingen en waarden. Als je haar probeert te expliciteren, krijgt ze de vorm van een droom, een beeld, een verhaal of een openbaring. Muziek, dans, beeldende kunst zijn alledaagse orakels. Wat zeggen zij?